ساخت وبلاگ جدید


ایجاد حساب کاربری

تلاش برای ثبت نام ناموفق بود. لطفا خطا ها را برطرف کنید.

راهنمای ثبت نام

نام کاربر برای ورود به سایت ضروری است و باید قبلا توسط کاربر دیگری ثبت نشده باشد. در صورتی که نام کاریر مورد نظر شما تکراری است میتوانید اعدادی به آن اضافه کنید تا قادر به ثبت آن باشید.

نام کاربر باید تنها از اعداد و حروف انگلیسی تشکیل شده باشد و حداقل شامل چهار حرف باشد.

کلمه عبور باید حداقل از چهار حرف تشکیل شده باشد . برای اینکه کلمه عبور شما به اندازه کافی محفوظ باشد توصیه می شود از اعداد و نشانهای موجود در صفحه کلید در آن استفاده شود.برای مثال کلمه عبور زیر:salam67#s

بیاد داشته باشید که نام کاربر و کلمه عبور خود را در جایی ثبت کنید تا در صورت فراموش کردن بتوانید آن را به خاطر بیاورید.

ایمیل برای ثبت نام ضروری است تا بتوانیم در صورت نیاز با شما تماس بگیریم. برای مثال زمانی که نیاز دارید کلمه عبور خود را بازیافت کنید با استفاده از نام کاربر و آدرس ایمیل، کلمه عبور به شما ایمیل می شود.

ایمیل عمومی ضروری نیست ولی از آن برای تماس خوانندگان وبلاگ با شما استفاده خواهد شد.